vrijdag 24 december 2021

Aan ieder die dit leest    MOOIE DAGEN en een
GOED en GEZOND 2022 toegewenst

We kijken terug op een bewogen jaar en gaan met frisse zin de toekomst tegemoet!

 Met beste groeten                     Henk en Gerda Morel

JAMMER: Wegens nog strengere coronaregels geen gezamenlijk vrijwilligerswerk deze weken: in 't nieuwe jaar zien we verder!     UPDATE 9 jan.'22: Nog immer nemen de besmettingen flink toe, geen gezamenlijk werken nog! Vrijwilligers zijn welkom, echter dan wel individueel, saai maar 't kan niet anders.
MAANDAG 17 JANUARI: Er mag weer wat meer, beperkt met elkaar, op ruimte en ramen open of buiten. Vrijwilligers weer welkom, wie wil en kan, elke maandag en donderdag.

vrijdag 12 november 2021

Nieuwsbrief & Uitnodiging

Na het bezoek van vele aanwonenden in juli, is er flink wat overleg gevoerd. Tijd voor bijpraten met de buurt. Alle buren aan de Amsterdamseweg zijn van harte uitgenodigd voor vrije inloop op zaterdag  20  november  van 11 tot 13 uur. 

Er is een nieuwsbrief annex uitnodiging voor die dag huis-aan-huis bezorgd; heeft u die niet, vraag erom!

HERROEPEN:  helaas, wegens strengere corona-restricties moest deze bijeenkomst worden afgeblazen, met wederom bericht huis-aan-huis.

zaterdag 6 november 2021

B E S P R E K I N G Groene Oase

Op donderdag 14 oktober kwamen drie wethouders naar De Uiterton in park De Braak. Zij bekeken de locatie met de jeugd-zelfbouwboten en kregen toelichting van de aan het werk zijnde Uiterton-vrijwilligers.

Daarna werd het eerder ingediende plan “De Groene Oase” besproken, waarin is beschreven hoe in de toekomst de gebouwen een intensiever gebruik kunnen krijgen. De Uiterton wordt hierbij gesteund door Rotary Amstelveen-Amstel en stichting Amstelidee.


vlnr:  Chrétien Mommers  (Rotary),  Hugo van der Kooij,  Chris Nanninga  (Amstelidee),  Marijn van Ballegooijen, Herbert Raat,  Frank Berkhout  (wethouders),  Jan Kooiker  (Rotary Amstelveen-Amstel)

Toekomst

Gedacht wordt aan een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk Patrimonium, startpunt voor duofietsen, voor wandeltochten en parkrondleiding. 

Tevens aan een werkplaats voor houtbewerking, naast het reeds bestaande werk van De Uiterton, zoals het instandhouden van jeugdboten, ermee varen en het restaureren van Varend Erfgoed.


Ruimer bericht hierover in plaatselijke pers, klik:  Amstelveenweb  

en in het  A'veens Nieuwsblad ,  ook  op website   A'vnsNwsbl-web

Landelijk in het varend-erfgoednieuws, zie bericht in:  Scheepspost

(Scheepspost meldde eerder Uitertonzaken naar museum: lijnbaan)

zondag 10 oktober 2021

Z E E G E U S !

Elke eerste donderdag van de maand is het Uiterton-Doet-Actiedag, een speciale vrijwilligersdag met aangeklede lunch. Op die van 7 oktober werd de blanke binnenzijde van de ZEEGEUS overgelakt, mét de namen van de bouwers, kinderen in 2002.

In de weken daarvoor kreeg het schip allerhande restauraties aan boegranden en werd de binnenbodem meermaals geschilderd. 
De gehele binnenzijde is nu klaar! Volgt omdraaien, want buitenom is nu aan de beurt ....

Ander verricht werk bij De Uiterton:

- nieuwe 'klauw' voor de gaffel van ZEEHOND

- kano's PIJLVIS en INKTVIS zijn waar nodig aangeheeld, met name enkele neuzen en randenvrijdag 6 augustus 2021

UITERTON-DOET-ACTIEDAG

>  donderdag 5 augustus  <


Het was weer zover, de maandelijkse Uiterton-Doet-Actiedag! 

Een half jaar lang was onze maandelijkse speciale vrijwilligersdag afgeblazen wegens corona. Het was weer als vanouds: een bezige en gezellig groepsdag; wel op kleine schaal nog.

Er was wat lekkers bij de koffie en een aangeklede lunch; en er is stevig gewerkt; dankzij Esther, Gerda, Taco, Rob en Henk is:

- het tegelpad bij HUT 2 en omgeving aldaar geschoond,  

- van scheepje ZEEGEUS de boordrand geschilderd en de laatste hand aan houtrestauratie verricht, 

- het roerblad van ZEELEEUW, varend erfgoed, aan beide zijden in de antifouling gezet en

- van kano PIJLVIS het voordek geschilderd in helder geel.


dinsdag 15 juni 2021

V o o r t g a n g

Begin juni kwamen wethouders Herbert Raat en Frank Berkhout eens poolshoogte nemen, aangespoord door een aantal Amstelveners, die zich zorgen maken om de locatie en het daar verrichte werk. 

Varend erfgoed, de jeugd-zelfbouwbootjes en overige zaken zijn bekeken, er was een gesprek. Daarbij werd enige ruimte geboden om in het najaar met een plan te komen om, in veranderde opzet en bij voorkeur in samenwerking met anderen, door te kunnen gaan. 

Ook is besproken het Uitertonwerk mogelijk elders in Amstelveen, en dan bij voorkeur aan de waterkant, voort te zetten.maandag 5 april 2021

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS

Varend    Erfgoed

De gemeente Amstelveen acht het verstandig een eind te maken aan aan de activiteiten van De Uiterton. Men wil de werklocatie aan de Amsterdamseweg niet langer beschikbaar stellen: een allang afgeschreven accommodatie, zijnde anderhalve scoutinghut, voor scouting niet meer nodig, onbruikbaar voor een ander doel. De ene wordt gedeeld met opslag kampeergoed voor scouting-regionaal; in de andere ruimte ontstond werkplaats voor de jeugd-zelfmaakscheepjes en ons varend-erfgoed, restauraties en onderhoud - beide ruimtes voor ons werk uitstekend geschikt. Deze onttakelende handelwijze wordt doorgezet, ondanks alle weerlegging en ontvangen waardering, ook veelmaals van de gemeente zélf. Voor ons en alle Amstelveners onbegrijpelijk. 

Jarenlang is ons werk voor en door kinderen, oudere jeugd én ouderen, speciaal ook van gemeentewege gestimuleerd, zeer op prijs gesteld. Een bedrag ter onkostenbestrijding werd ervoor beschikbaar gesteld: de laatste jaren gevraagd € 2800, overgemaakt werd een subsidie van € 2850. Daarnaast is jaren geleden het gebruik van de locatie op een kunstmatig hoog en jaarlijks door henzelf steeds hoger gesteld bedrag in de boeken gezet, waarbij de gemeente -op papier- zichzelf betaalt (van € 14.000 gegroeid naar € 27.500). Beloofd is plechtig dat dit áltijd gedekt werd; nu wordt het echter zomaar 'te duur' geacht. Ook blijken er plots voorwaarden en nieuwe normen te zijn; kortom we worden op straat gezet. 

Beloofd is tevens meermaals, dat de bijzondere Amstelveense vloot, varend erfgoed!, niet verloren mag gaan; hoe dat moet, wordt er niet bij vermeld.

jeugdboot   roer

IMPRESSIE van onze activiteiten treft u HIER (klik).                  Ook onze website geeft hieronder een beeld, scroll naar beneden (oudere posts) of klik de jaartallen rechts. 

JAARVERSLAG 2019. Voor wie meer wil weten: jaarlijks is er uitgebreid verslag aan de gemeente, met verantwoording en het groter verband. Het verslag van 2019, treft u HIER (klik).                              OOK IN 2020 werd aan de boten, de hutten en parkomgeving gewerkt met 3 vrijwilligers, 2 dagen per week. Wegens corona werden grotere drukte en publieks-activiteiten afgeblazen, zoals NL-Doet in 't voorjaar, de maandelijkse Uiterton-Doet-Actiedagen en het zomer-vakantiekamp Kinderland-Amstelveen.

AMSTELVEEN-Z  van april, het kleurrijke huis-aan-huisblad van Amstelveen, bevat een artikel over het werk van De Uiterton. U treft het HIER (klik).

Eerder, in januari, publiceerde het Amstelveens Nieuwsblad een artikel onder de titel 'Zonde om dit verloren te laten gaan'. Hier (klik).

Zo ook Amstelveen-Z met titel 'Papieren werkelijkheid nekt stichting De Uiterton'. Zie hier (klik).

Ook vier politieke partijen vinden dat dit niet moet gebeuren, VVD, Groenlinks, CDA, SP. Zie hier (klik).

Wie op google intikt Amstelveens Nieuwsblad, aldaar 't zoekwoord Uiterton, treft meer over onze bezigheden, ook publicaties uit eerdere jaren.

maandag 8 februari 2021

WINTERRUST

 AL ONZE BOOTJES EN TRAILERS NU IN WINTERRUST

MAAR nog enkele weken ... het voorjaar - en dan ... varen!! Op de Amstelveense Poel, de Kleine Poeltjes, Hoornsloot of vijver in de wijk.

INTUSSEN werken de hele winter enkele vrijwilligers gestaag: de boten moeten weer vaarklaar en tip-top in orde zijn! Kleine reparaties aan de boorden, schilderwerk, alle roeiriemen glimmend: daarvoor is het warm en gezellig bij De Uiterton, in werkzame sfeer op maandag en donderdag. In deze coronatijd doen we dat afwisselend met max. 3 personen, met in elke werkruimte één persoon.   

MEER vrijwilligers zijn welkom. In onze Hut 2, de Botenloods, wachten nog drie restauratieprojecten: een zeldzame Friese zeilschouw, onze Amstelveen-gebouwde Ierse 'Curragh' en een kleine Middellandse Zeejol.     En ook de door Amstelveense jeugd in 2002 gebouwde Zeegeus, een vierriems-roeiboot, verdient een opknapbeurt!