dinsdag 15 juni 2021

V o o r t g a n g

Begin juni kwamen wethouders Herbert Raat en Frank Berkhout eens poolshoogte nemen, aangespoord door een aantal Amstelveners, die zich zorgen maken om de locatie en het daar verrichte werk. 

Varend erfgoed, de jeugd-zelfbouwbootjes en overige zaken zijn bekeken, er was een gesprek. Daarbij werd enige ruimte geboden om in het najaar met een plan te komen om, in veranderde opzet en bij voorkeur in samenwerking met anderen, door te kunnen gaan. 

Ook is besproken het Uitertonwerk mogelijk elders in Amstelveen, en dan bij voorkeur aan de waterkant, voort te zetten.