maandag 5 april 2021

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS

Varend    Erfgoed

De gemeente Amstelveen acht het verstandig een eind te maken aan aan de activiteiten van De Uiterton. Men wil de werklocatie aan de Amsterdamseweg niet langer beschikbaar stellen: een allang afgeschreven accommodatie, zijnde anderhalve scoutinghut, voor scouting niet meer nodig, onbruikbaar voor een ander doel. De ene wordt gedeeld met opslag kampeergoed voor scouting-regionaal; in de andere ruimte ontstond werkplaats voor de jeugd-zelfmaakscheepjes en ons varend-erfgoed, restauraties en onderhoud - beide ruimtes voor ons werk uitstekend geschikt. Deze onttakelende handelwijze wordt doorgezet, ondanks alle weerlegging en ontvangen waardering, ook veelmaals van de gemeente zélf. Voor ons en alle Amstelveners onbegrijpelijk. 

Jarenlang is ons werk voor en door kinderen, oudere jeugd én ouderen, speciaal ook van gemeentewege gestimuleerd, zeer op prijs gesteld. Een bedrag ter onkostenbestrijding werd ervoor beschikbaar gesteld: de laatste jaren gevraagd € 2800, overgemaakt werd een subsidie van € 2850. Daarnaast is jaren geleden het gebruik van de locatie op een kunstmatig hoog en jaarlijks door henzelf steeds hoger gesteld bedrag in de boeken gezet, waarbij de gemeente -op papier- zichzelf betaalt (van € 14.000 gegroeid naar € 27.500). Beloofd is plechtig dat dit áltijd gedekt werd; nu wordt het echter zomaar 'te duur' geacht. Ook blijken er plots voorwaarden en nieuwe normen te zijn; kortom we worden op straat gezet. 

Beloofd is tevens meermaals, dat de bijzondere Amstelveense vloot, varend erfgoed!, niet verloren mag gaan; hoe dat moet, wordt er niet bij vermeld.

jeugdboot   roer

IMPRESSIE van onze activiteiten treft u HIER (klik).                  Ook onze website geeft hieronder een beeld, scroll naar beneden (oudere posts) of klik de jaartallen rechts. 

JAARVERSLAG 2019. Voor wie meer wil weten: jaarlijks is er uitgebreid verslag aan de gemeente, met verantwoording en het groter verband. Het verslag van 2019, treft u HIER (klik).                              OOK IN 2020 werd aan de boten, de hutten en parkomgeving gewerkt met 3 vrijwilligers, 2 dagen per week. Wegens corona werden grotere drukte en publieks-activiteiten afgeblazen, zoals NL-Doet in 't voorjaar, de maandelijkse Uiterton-Doet-Actiedagen en het zomer-vakantiekamp Kinderland-Amstelveen.

AMSTELVEEN-Z  van april, het kleurrijke huis-aan-huisblad van Amstelveen, bevat een artikel over het werk van De Uiterton. U treft het HIER (klik).

Eerder, in januari, publiceerde het Amstelveens Nieuwsblad een artikel onder de titel 'Zonde om dit verloren te laten gaan'. Hier (klik).

Zo ook Amstelveen-Z met titel 'Papieren werkelijkheid nekt stichting De Uiterton'. Zie hier (klik).

Ook vier politieke partijen vinden dat dit niet moet gebeuren, VVD, Groenlinks, CDA, SP. Zie hier (klik).

Wie op google intikt Amstelveens Nieuwsblad, aldaar 't zoekwoord Uiterton, treft meer over onze bezigheden, ook publicaties uit eerdere jaren.