zondag 10 oktober 2021

Z E E G E U S !

Elke eerste donderdag van de maand is het Uiterton-Doet-Actiedag, een speciale vrijwilligersdag met aangeklede lunch. Op die van 7 oktober werd de blanke binnenzijde van de ZEEGEUS overgelakt, mét de namen van de bouwers, kinderen in 2002.

In de weken daarvoor kreeg het schip allerhande restauraties aan boegranden en werd de binnenbodem meermaals geschilderd. De gehele binnenzijde is nu klaar! Volgt omdraaien, want buitenom is nu aan de beurt ....

Ander verricht werk bij De Uiterton:

- nieuwe 'klauw' voor de gaffel van ZEEHOND

- kano's PIJLVIS en INKTVIS zijn waar nodig aangeheeld, met name enkele neuzen en randenvrijdag 6 augustus 2021

UITERTON-DOET-ACTIEDAG

>  donderdag 5 augustus  <


Het was weer zover, de maandelijkse Uiterton-Doet-Actiedag! 

Een half jaar lang was onze maandelijkse speciale vrijwilligersdag afgeblazen wegens corona. Het was weer als vanouds: een bezige en gezellig groepsdag; wel op kleine schaal nog.

Er was wat lekkers bij de koffie en een aangeklede lunch; en er is stevig gewerkt; dankzij Esther, Gerda, Taco, Rob en Henk is:

- het tegelpad bij HUT 2 en omgeving aldaar geschoond,  

- van scheepje ZEEGEUS de boordrand geschilderd en de laatste hand aan houtrestauratie verricht, 

- het roerblad van ZEELEEUW, varend erfgoed, aan beide zijden in de antifouling gezet en

- van kano PIJLVIS het voordek geschilderd in helder geel.


dinsdag 15 juni 2021

V o o r t g a n g

Begin juni kwamen wethouders Herbert Raat en Frank Berkhout eens poolshoogte nemen, aangespoord door een aantal Amstelveners, die zich zorgen maken om de locatie en het daar verrichte werk. 

Varend erfgoed, de jeugd-zelfbouwbootjes en overige zaken zijn bekeken, er was een gesprek. Daarbij werd enige ruimte geboden om in het najaar met een plan te komen om, in veranderde opzet en bij voorkeur in samenwerking met anderen, door te kunnen gaan. 

Ook is besproken het Uitertonwerk mogelijk elders in Amstelveen, en dan bij voorkeur aan de waterkant, voort te zetten.maandag 5 april 2021

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS

Varend    Erfgoed

De gemeente Amstelveen acht het verstandig een eind te maken aan aan de activiteiten van De Uiterton. Men wil de werklocatie aan de Amsterdamseweg niet langer beschikbaar stellen: een allang afgeschreven accommodatie, zijnde anderhalve scoutinghut, voor scouting niet meer nodig, onbruikbaar voor een ander doel. De ene wordt gedeeld met opslag kampeergoed voor scouting-regionaal; in de andere ruimte ontstond werkplaats voor de jeugd-zelfmaakscheepjes en ons varend-erfgoed, restauraties en onderhoud - beide ruimtes voor ons werk uitstekend geschikt. Deze onttakelende handelwijze wordt doorgezet, ondanks alle weerlegging en ontvangen waardering, ook veelmaals van de gemeente zélf. Voor ons en alle Amstelveners onbegrijpelijk. 

Jarenlang is ons werk voor en door kinderen, oudere jeugd én ouderen, speciaal ook van gemeentewege gestimuleerd, zeer op prijs gesteld. Een bedrag ter onkostenbestrijding werd ervoor beschikbaar gesteld: de laatste jaren gevraagd € 2800, overgemaakt werd een subsidie van € 2850. Daarnaast is jaren geleden het gebruik van de locatie op een kunstmatig hoog en jaarlijks door henzelf hoger gesteld bedrag in de boeken gezet, waarbij de gemeente -op papier- zichzelf betaalt (van € 14.000 gegroeid naar € 27.500). Beloofd is plechtig dat dit áltijd gedekt werd; nu wordt het echter zomaar 'te duur' geacht. Ook blijken er plots voorwaarden en nieuwe normen te zijn; kortom we worden op straat gezet. 

Beloofd is tevens meermaals, dat de bijzondere Amstelveense vloot, varend erfgoed!, niet verloren mag gaan; hoe dat moet, wordt er niet bij vermeld.

jeugdboot   roer

IMPRESSIE van onze activiteiten treft u HIER (klik).                  Ook onze website geeft hieronder een beeld, scroll naar beneden (oudere posts) of klik de jaartallen rechts. 

JAARVERSLAG 2019. Voor wie meer wil weten: jaarlijks is er uitgebreid verslag aan de gemeente, met verantwoording en het groter verband. Het verslag van 2019, treft u HIER (klik).                              OOK IN 2020 werd aan de boten, de hutten en parkomgeving gewerkt met 3 vrijwilligers, 2 dagen per week. Wegens corona werden grotere drukte en publieks-activiteiten afgeblazen, zoals NL-Doet in 't voorjaar, de maandelijkse Uiterton-Doet-Actiedagen en het zomer-vakantiekamp Kinderland-Amstelveen.

AMSTELVEEN-Z  van april, het kleurrijke huis-aan-huisblad van Amstelveen, bevat een artikel over het werk van De Uiterton. U treft het HIER (klik).

Eerder, in januari, publiceerde het Amstelveens Nieuwsblad een artikel onder de titel 'Zonde om dit verloren te laten gaan'. Hier (klik).

Zo ook Amstelveen-Z met titel 'Papieren werkelijkheid nekt stichting De Uiterton'. Zie hier (klik).

Ook vier politieke partijen vinden dat dit niet moet gebeuren, VVD, Groenlinks, CDA, SP. Zie hier (klik).

Wie op google intikt Amstelveens Nieuwsblad, aldaar 't zoekwoord Uiterton, treft meer over onze bezigheden, ook publicaties uit eerdere jaren.

maandag 8 februari 2021

WINTERRUST

 AL ONZE BOOTJES EN TRAILERS NU IN WINTERRUST

MAAR nog enkele weken ... het voorjaar - en dan ... varen!! Op de Amstelveense Poel, de Kleine Poeltjes, Hoornsloot of vijver in de wijk.

INTUSSEN werken de hele winter enkele vrijwilligers gestaag: de boten moeten weer vaarklaar en tip-top in orde zijn! Kleine reparaties aan de boorden, schilderwerk, alle roeiriemen glimmend: daarvoor is het warm en gezellig bij De Uiterton, in werkzame sfeer op maandag en donderdag. In deze coronatijd doen we dat afwisselend met max. 3 personen, met in elke werkruimte één persoon.   

MEER vrijwilligers zijn welkom. In onze Hut 2, de Botenloods, wachten nog drie restauratieprojecten: een zeldzame Friese zeilschouw, onze Amstelveen-gebouwde Ierse 'Curragh' en een kleine Middellandse Zeejol.     En ook de door Amstelveense jeugd in 2002 gebouwde Zeegeus, een vierriems-roeiboot, verdient een opknapbeurt!

woensdag 16 september 2020

De boten en bootjes

De Uiterton heeft een leuke vloot van roeiboten en twee kano's. 

Allemaal beschikbaar! 

Mét goed-weergarantie -  én binnen coronaregels.

Eentje - of meer bootjes tegelijk. Voor een vaarmiddag door Amstelveense scholieren, voor uw club, een kindermiddag, verjaardagsfeest of zomaar een fijne ochtend. De bootjes staan op aanhangwagens en kunnen overal naartoe.

De Amstelveense jeugdbouwboten, nu om in te spelevaren!

Ook het najaar brengt nog prachtige dagen...     De waterkant van Amstelveen is mooi: de Hoornsloot, Amstelveense Poel, de Kleine Poeltjes bij Bovenkerk; allemaal klein en veilig water en prima geschikt: voor een tochtje, rondvaren, heerlijk buiten bezig zijn in de vrije natuur.

--> Maak kennis met De Uiterton  -   vraag de folder 'Ontdek De Uiterton'. - tel.  020-643 4220 / 06-4965 6644  Henk Morel/Uiterton -                                       -  of mail  bootjes@uiterton.nl  -

vrijdag 29 mei 2020

Scholieren & bootherstel

Voor hun maatschappelijke stage zijn deze week twee scholieren begonnen bij De Uiterton, Tim en Roan. Dat komt goed uit: na herstelwerk aan kiel en bodem van de jeugdroeiboot Zeester dient het hele onderwaterschip enkele malen goed te worden geschilderd.
De boutschieter Zee-eend heeft een zwakke plek, dat is inmiddels in de maak; daarna af te schilderen. Zo kunnen straks vakantiekinderen beide bootjes weer goed gebruiken!
Je ziet:  Bij De Uiterton is altijd wat te doen
Ook aan de Zeehond wordt ijverig geschuurd en geschilderd,
door Ibrahim-Ahmed Abukar.             (klik foto's voor groter)