woensdag 30 maart 2022

Metamorfose!

 Roads is in aantocht. Welkom in de Groene Oase!

Hard gewerkt wordt er deze twee weken: twee lokalen worden voorzien van frisse verf en nieuwe kasten. Vanaf 4 april komt het dagcentrum ROADS van stichting Arkin ons gezelschap houden, met op alle weekdagen activiteiten voor mensen die een prettige werkomgeving verdienen.

De voorbereidingen zijn in volle gang; de Uiterton schikt in en concentreert zich meer op de botenwerkplaats.
Ook daar gaat het werk door, zoals hier het maken van een nieuwe gaffel voor de klassieke zeilboten.

UPDATE 31 maart :    De verhuizing is is gaande.

En 2 april :    KLAAR! - voor een nieuwe start.

zondag 13 maart 2022

 Geanimeerde tweede Buren-Informatiedag bij De Uiterton

Voor de tweede maal was er een blik op de nabije toekomst met de buren van De Uiterton-De Groene Oase in Heempark De Braak.
Met voorlichting over de te verwachten toename van bezigheden, waarbij ook buurtinitiatieven vanuit Patrimonium.
Er was uitgebreid gedachtenwisseling hoe dat het best kan worden vormgegeven.


zondag 27 februari 2022

Plastic vissen op de Poel

 Actie Plastic vissen op de Amstelveense Poel

Afgelopen zaterdag 26 februari is in Amstelveens water naar plastic gevist, een initiatief van Groen Links Amstelveen in samenwerking met Stichting De Uiterton. Gevaren is met de roeiboot ZEEGEUS, pas geheel gerestaureerd en fraai geschilderd; begeleidend vaartuig de ZEELEEUW, een sloepje met elektromotor.

De oogst viel niet tegen: na vijf kwartier actie wel vier vuilniszakken vol! ‘In weer en wind’ - nou, dat was prachtig, een stralend zonnige dag en weinig wind!

Het bruikbare deel van de oogst wordt aangeleverd aan een bedrijf, dat het plastic hergebruikt en er nieuwe boten en meubels van maakt: de Plastic Whale in Amsterdam.
           
In twee regionale nieuwsvoorzieningen kwamen publicaties. 
 - Amstelveenweb, link: https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Actie-plastic-vissen-is-een-succes-op-de-Amstelv&newsid=387667308
 - Amstelveens Nieuwsblad, vooraankondiging: 
- en ook bericht-met-foto in 't papieren huis-aan-huis A'veens Niewsblad, bovenaan pagina 5
- herbruikbaar deel van de oogst wordt afgegeven aan Plastic Whale Amsterdam voor fraaie meubels en boten, link: https://www.facebook.com/photo?fbid=262328716086885&set=a.106015321718226   (kopieer-plak)

vrijdag 24 december 2021

Aan ieder die dit leest    MOOIE DAGEN en een
GOED en GEZOND 2022 toegewenst

We kijken terug op een bewogen jaar en gaan met frisse zin de toekomst tegemoet!

 Met beste groeten                     Henk en Gerda Morel

JAMMER: Wegens nog strengere coronaregels geen gezamenlijk vrijwilligerswerk deze weken: in 't nieuwe jaar zien we verder!     UPDATE 9 jan.'22: Nog immer nemen de besmettingen flink toe, geen gezamenlijk werken nog! Vrijwilligers zijn welkom, echter dan wel individueel, saai maar 't kan niet anders.
MAANDAG 17 JANUARI: Er mag weer wat meer, beperkt met elkaar, op ruimte en ramen open of buiten. Vrijwilligers weer welkom, wie wil en kan, elke maandag en donderdag.

vrijdag 12 november 2021

Nieuwsbrief & Uitnodiging

Na het bezoek van vele aanwonenden in juli, is er flink wat overleg gevoerd. Tijd voor bijpraten met de buurt. Alle buren aan de Amsterdamseweg zijn van harte uitgenodigd voor vrije inloop op zaterdag  20  november  van 11 tot 13 uur. 

Er is een nieuwsbrief annex uitnodiging voor die dag huis-aan-huis bezorgd; heeft u die niet, vraag erom!

HERROEPEN:  helaas, wegens strengere corona-restricties moest deze bijeenkomst worden afgeblazen, met wederom bericht huis-aan-huis.

zaterdag 6 november 2021

B E S P R E K I N G Groene Oase

Op donderdag 14 oktober kwamen drie wethouders naar De Uiterton in park De Braak. Zij bekeken de locatie met de jeugd-zelfbouwboten en kregen toelichting van de aan het werk zijnde Uiterton-vrijwilligers.

Daarna werd het eerder ingediende plan “De Groene Oase” besproken, waarin is beschreven hoe in de toekomst de gebouwen een intensiever gebruik kunnen krijgen. De Uiterton wordt hierbij gesteund door Rotary Amstelveen-Amstel en stichting Amstelidee.


vlnr:  Chrétien Mommers  (Rotary),  Hugo van der Kooij,  Chris Nanninga  (Amstelidee),  Marijn van Ballegooijen, Herbert Raat,  Frank Berkhout  (wethouders),  Jan Kooiker  (Rotary Amstelveen-Amstel)

Toekomst

Gedacht wordt aan een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk Patrimonium, startpunt voor duofietsen, voor wandeltochten en parkrondleiding. 

Tevens aan een werkplaats voor houtbewerking, naast het reeds bestaande werk van De Uiterton, zoals het instandhouden van jeugdboten, ermee varen en het restaureren van Varend Erfgoed.


Ruimer bericht hierover in plaatselijke pers, klik:  Amstelveenweb  

en in het  A'veens Nieuwsblad ,  ook  op website   A'vnsNwsbl-web

Landelijk in het varend-erfgoednieuws, zie bericht in:  Scheepspost

(Scheepspost meldde eerder Uitertonzaken naar museum: lijnbaan)

zondag 10 oktober 2021

Z E E G E U S !

Elke eerste donderdag van de maand is het Uiterton-Doet-Actiedag, een speciale vrijwilligersdag met aangeklede lunch. Op die van 7 oktober werd de blanke binnenzijde van de ZEEGEUS overgelakt, mét de namen van de bouwers, kinderen in 2002.

In de weken daarvoor kreeg het schip allerhande restauraties aan boegranden en werd de binnenbodem meermaals geschilderd. 
De gehele binnenzijde is nu klaar! Volgt omdraaien, want buitenom is nu aan de beurt ....

Ander verricht werk bij De Uiterton:

- nieuwe 'klauw' voor de gaffel van ZEEHOND

- kano's PIJLVIS en INKTVIS zijn waar nodig aangeheeld, met name enkele neuzen en randen